web analytics

Disclaimer

Al het onderstaande is van toepassing op de website die je op dit moment bekijkt (www.schrijfjezelfnextlevel.nl). Door deze website te bezoeken, ga je akkoord met deze disclaimer.

Wij hechten veel waarde aan de kwalitatieve inhoud, betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de website. Het is desondanks toch mogelijk dat de artikelen feitelijke onjuistheden of niet werkende links bevat. Uiteraard doen wij ons best om dit te voorkomen. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van mogelijk onjuistheden. Claims hieromtrent zijn uitgesloten.

De gebruiker, jij dus, is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, worden door ons niet onderzocht of geanalyseerd. Gebruik je eigen onderscheidingsvermogen. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website.

Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en ter informatie. Mochten wij daarbij onbedoeld copyright van anderen hebben geschonden, dan horen wij dat graag en zullen de betreffende inhoud dan direct verwijderen.

 

Disclamer (Eng.)

However we intent to offer you the best quality, all articles, videos, statements, claims, views and opinions that appear anywhere on this site, whether stated as theories or absolute facts, are always presented by Wunjo! as “unverified”—and should be personally fact checked and discerned by you, the reader.
Any opinions or statements herein presented are not necessarily promoted, endorsed, or agreed to by Wunjo! , those who work with Wunjo! , or those who read Wunjo!  Any belief or conclusion gleaned from content on this site is solely the responsibility of you the reader to substantiate, fact check, and no harm comes to you or those around you. And any actions taken by those who read material on this site is solely the responsibility of the acting party. You are encouraged to think carefully and do your own research. Nothing on this site is meant to be believed without question or personal appraisal.

Content Disclaimer:

All content on this site marked with “source – [enter website name and url]” or concluded with a source-link is mostly not owned by Wunjo! All content on this site that is not originally written, created, or posted as original, is owned by the original content creators, who retain exclusive jurisdiction of all intellectual property rights. Any copyrighted material on this site was shared in good faith, under fair use or creative commons. Any request to remove copyrighted material will be honored, provided proof of ownership is rendered. Send takedown requests to web(at)wunjo.nl

 

Scroll naar boven